หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 19 งาน

1. วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-รับผิดชอบงานด้านการอ่านแบบ ,ออกแบบเครื่องจักร
-ทำและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้ใช้งานได้
-งานอื่น
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บริการและลูกค้าสัมพันธ์ (เคมีภัณฑ์)

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

ประสานงานการตลาด ควบคุม วางแผนและดูแลผลิตภัณฑ์ ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า ออกตรวจเยื่ยมลูกค้าห วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ทำสต๊อควัตถุดิบ,สินค้าอื่น ๆ
-รับสินค้าเข้าออก-ซื้อขายประจำวัน
-จัดทำสต๊อคสินค้า
-ส่งเอกสารเพื่อ
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ด่วน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ควบคุมดูแลระบบบนิหารงานบุคคลของบริษัท ได้แก่ งานสรรหา ,ว่าจ้าง ,สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์,ฝึกอบรม ,ปร วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำประเทศจีน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ตรวจชอบคุณภาพงาน
-ควบคุมการผลิต
-ติดต่อประสานงานก่อนส่งสินค้า
-รายงาน
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายภาคสนาม

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-แนะนำสินค้าแก้ลูกค้า
-ช่วยปแก้ปัญหาในการผลิตหรือการใช้งานลูกค้า
-วางแผนการขาย
-บริการลูกค้าในด้า
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ทำแบบยื่นภงด.1,3,53 ,ภพ.30
-ลงบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปEXPRESS ทั้งสมุดรายวันขาย,รับ,ซื้อ,จ่
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าฝ่าย R&D ด่วน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ตรวจสอบสินค้าและวัตถุดิบ
-พัฒนาสินค้าและคิดค้นสินค้าตัวใหม่
-ปรับแต่งสีให้ได้ตรงความต้องการของลูก
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ดูแลงานขายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ร้านสุขภันณฑ์ในภาคเหนือ
-จัดหา และดูแลพนักงานขาย PC ในพื้
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Sale ทั่วไป

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-วางแผนการขาย
-รายงานภาวะตลาด
-แนะนำตัวสินค้าแก่ลูกค้า
-บริการงานด้านต่าง ๆ
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Sale ขายบรรจุภัณฑ์

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-แนะนำสินค้า
-วางแผนการขาย
-รายงานสภาวะตลาด
-บริการลูกค้าในด้านต่าง
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. IT Support

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
-แก้ปัญหาให้กับ user
-Network
-Lar
-Maintenace etc
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ R&D ด่วน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ศึกษาค้นคว้าหาคุณสมบัติและองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัตุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต
-ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ด่วน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-รับ-ส่งเอกสาร
-ติดต่อราชการ
-รับเช็ค
-วางบิล
-ชำระค่าสารธาณูปโภค
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากฝ่
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ , กราฟฟิก , งานดีไชด์ , เพื่อประชา
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

ประสานงานการตลาด ควบคุม วางแผนและดูแลผลิตภัณฑ์ ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า ออกตรวจเยื่ยมลูกค้าห วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับหน้างานก่อนส่ง
-ประสานง
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ด่วน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ออกแบบผลิตภัณฑ์
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
-ออกแบบบูธ,โชว์รูม
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (ถ้ามี)
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ด่วน

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด

-ติดต่อผู้ผลิตวัติถุดิบในต่างประเทศ
-ติดต่อ ลูกค้าในต่างประเทศ
-จัดทำเอกสารต่างๆ
-ติดต่อสายการบิน
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี